“הכל התחיל בדיזנואור” הצגה מוסיקלית בנושא שמירת הסביבה

“הכל התחיל בדיזנואור” הצגה מוסיקלית בנושא שמירת הסביבה 19.1.12, בשעה 17.30, אולם שרת, פ”ת 7.2.12, בשעה…