איפה נעלם סוכן הנסיעות?

שנות האלפיים הביאו עלינו את אחד מהשינויים הגדולים ביותר שהתרחשו בשנים האחרונות, כאשר חלק רק מהשינויים…